10/24/2020

#CzasPokonaćRakaPiersi, Breast Cancer Campaign Estée Lauder Companies

 To coś więcej niż wstążka. To symbol wspólnej walki.
Nasza globalna społeczność wspiera badania, edukację i opiekę medyczną.
ELCompanies.com/BreastCancerCampaign
#TimeToEndBreastCancer #CzasPokonaćRakaPiersi

Estee Lauder Companies 2020

W dobie pandemii koronawirusa przeżywamy na całym świecie trudne i pełne wyzwań czasy. Czasy te są szczególnie ciężkie dla osób borykających się z chorobą, zwłaszcza z rakiem piersi, które narażone są obecnie na dodatkowe ryzyko. Ta trudna sytuacja przyniosła nam jednak również poczucie jedności, nadziei i wspólnoty, w ramach której łączymy nasze siły w walce. W Grupie Estée Lauder mocniej niż kiedykolwiek do tej pory odczuliśmy, jak ważne jest wspieranie siebie nawzajem, badania lekarskie, wszystkie osoby dotknięte bezpośrednio rakiem piersi, społeczności z ograniczonym dostępem do opieki medycznej oraz personel medyczny i opiekunowie znajdujący się na pierwszej linii ognia walki z chorobą. I choć jesteśmy świadomi, jak bardzo zmienił się świat, odwieczna misja Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi – wyeliminowanie choroby z naszego życia – wydaje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej.

Co 15 sekund gdzieś na świecie u którejś z nas diagnozowany jest rak piersi. Osób borykających się z tą chorobą jest stanowczo zbyt wiele. Jako największy program socjalny naszej Grupy skupiamy mieszkańców wszystkich zakątków naszego globu wokół wspólnego celu – stworzenia świata wolnego od raka piersi. Nasza misja jest i zawsze będzie jednoznaczna. Z dumą przypinamy Różową Wstążkę połączeni wspólną nadzieją i skoncentrowani wokół wspólnego celu: #CzasPokonaćRakaPiersi


Różowa Wstążka jest na całym świecie rozpoznawalnym symbolem walki z rakiem piersi. Jest ona jednak czymś więcej. Dlatego w tym roku zespół kreatywny Kampanii stawia na pojedynczą, wyrazistą Różową Wstążkę, która łączy nas we wspólnym celu, niesie nam nadzieję i symbolizuje wspólną walkę o wynalezienie lekarstwa. To symbol autentycznego ruchu społecznego, odzwierciedlenie naszej, jakże różnorodnej, globalnej społeczności stworzony z myślą o wszystkich osobach dotkniętych tą chorobą: pacjentach, ich bliskich, opiekunach, lekarzach, chorych, którym udało się wyleczyć, ambasadorom walki z chorobą i innym. Od czasu stworzenia Różowej Wstążki przez Evelyn H. Lauder i uruchomienia przez nią Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi w 1992 r. nasza Kampania nieustannie rozwija się i obejmuje swym zasięgiem coraz szersze kręgi. Nigdy nie chodziło jednak tylko i wyłącznie o wstążkę. Zaangażowanie Evelyn w budowanie świadomości raka piersi uratowało wielu osobom życie w czasach, gdy o chorobie nie mówiono otwarcie.

Evelyn wierzyła, że jeśli Różowa Wstążka stanie się symbolem walki z chorobą na całym świecie, dostarczy impulsu do rozpoczęcia debaty, poszerzenia powszechnej świadomości oraz zjednoczenia ludzi w jednym celu. I tak się stało. Różowa Wstążka zapoczątkowała wciąż rozwijający się globalny ruch, który buduje świadomość i gromadzi fundusze na ratujące ludzkie życie badania medyczne, edukację oraz opiekę lekarską.

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej #RodzinaELC łączy się w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan naszej globalnej społeczności. Rak piersi to najczęściej diagnozowana u kobiet z całego świata choroba, które zbiera swoje żniwo szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie w większości przypadków wykrywana jest w późnych stadiach. Zaangażowanie naszej społeczności i #RodzinyELC przyczynia się do prawdziwych postępów w walce z tym nowotworem. W Stanach Zjednoczonych od końca lat 80-tych ubiegłego wieku śmiertelność z powodu raka piersi spadła wśród kobiet o 40%, a dziś żyje tam ponad 3,8 mln osób, którym udało się tę chorobę pokonać. 

Na całym świecie, dzięki wsparciu naszych klientów, pracowników i partnerów, zebrano ponad 89 mln USD, które przeznaczono na ratujące życie badania, edukację oraz opiekę medyczną. Fundacja na rzecz Badań nad Rakiem Piersi ufundowała 293 stypendiów na badania medyczne. BCRF została założona w 1993 r. przez Evelyn H. Lauder i jest najwyżej notowaną organizacją dobroczynną w USA koncentrującą się na walce z rakiem piersi i przeznaczającą zebrane fundusze na najbardziej obiecujące badania mające na celu wyeliminowanie choroby z naszego życia. Rozdaliśmy ok. 173 mln różowych wstążek na naszych markowych stoiskach na całym świecie. Mobilizujemy pracowników na całym świecie do pozytywnego wpływania na społeczeństwo oraz wspólnego podejmowania działań wspierających ponad 60 organizacji walczących z rakiem piersi na całym świecie.

#CZASPOKONAĆRAKAPIERSI
Pandemia koronawirusa oraz powstałe ostatnimi czasy ruchy walczące o sprawiedliwość społeczną/antyrasistowskie niewątpliwie odmieniły losy świata. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy naszego globu doświadczać będą każdego dnia wielu różnych kryzysów zdrowotnych, z których każdy zasługuje na uwagę. I choć w ramach Kampanii możemy podjąć jedynie część wszystkich pojawiających się wyzwań, już od 28 lat nie szczędzimy czasu ani starań na szerzenie świadomości choroby, zachęcanie do działań oraz odkrywanie lekarstwa na raka piersi. Nasze zaangażowanie nie słabnie. Jedna na osiem Amerykanek zachoruje w ciągu swojego życia na złośliwy nowotwór piersi, a jeden na 833 Amerykanów jest tą chorobą zagrożony. Tak długo jak powyższe statystyki utrzymają się nasza Kampania będzie trwać. Jesteśmy zjednoczeni we wspólnym celu, jakim jest wyeliminowanie raka piersi z naszego życia w 100%. Wspólnie będziemy zbierać fundusze, edukować, wspierać, słowem, robić wszystko, by nasza misja stała się rzeczywistością. Aby szerzyć świadomość Estee Lauder Companies posiada wielu ambasadorów na świecie, których zadaniem jest między innymi szerzenie świadomości i wspieranie Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi.


DZIAŁANIA NAUKOWCÓW BCRF RATUJĄCE ŻYCIE NAUKOWCY BCRF W LATACH 2019–2020

Spośród 89 mln USD zebranych w ramach Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi 73 mln USD zostało przeznaczonych na 293 stypendiów (grantów) badawczych za pośrednictwem Fundacji Badań nad Rakiem Piersi (BCRF). Założona przez Evelyn H. Lauder Fundacja na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (BCRF) jest głównym partnerem Grupy Estée Lauder w Kampanii. Jest również najwyżej klasyfikowaną organizacją nonprofit zwalczającą raka piersi w Stanach  Zjednoczonych, a jej celem jest wspieranie najbardziej obiecujących badań nad rakiem piersi prowadzonych przez naukowców z całego świata.

Od 1993 r. wspierani przez BCRF badacze przyczyniają się w znaczącym stopniu do każdego większego przełomu w obszarze profilaktyki, diagnozowania, leczenia raka piersi oraz monitorowania zdrowia osób, które go pokonały.
Badania wspierane przez naszą Kampanię za pośrednictwem BCRF obejmują swym zakresem wiele dziedzin powiązanych z nowotworami – począwszy od analizy, w jaki sposób zdrowe komórki zmieniają się w komórki nowotworowe, poprzez opracowywanie nowych testów diagnostycznych i terapii aż po badania mające na celu poprawę jakości życia osób w trakcie i po zakończeniu leczenia. W latach 2019–2020 Grupa Estée Lauder finansuje badania BCRF w siedmiu krajach na całym świecie.

Fundusze zebrane w ramach Kampanii przeznaczane są
na granty badawcze, które
:

POSZUKIWANIE I OPRACOWYWANIE FORMUŁY LEKARSTWA
• prowadzą do rozwoju nowych strategii w celu polepszenia reagowania na immunoterapie
• wiążą się z opracowywaniem nowatorskich, łączonych metod leczenia wyjątkowo agresywnych odmian raka piersi
• identyfikują biomarkery i opracowują wyspecjalizowane metody leczenia dostosowane do potrzeb poszczególnych pacjentek.

BIOLOGIA NOWOTWORU
• analizują procesy nowotworowe w celu identyfikacji i lepszego rozumienia krajobrazu genetycznegorzadkich lub wyjątkowo agresywnych rodzajów raka
• badają interakcje zachodzące w mikrośrodowisku pomiędzy komórkami rakowymi i zdrowymi na potrzeby opracowania nowatorskich strategii profilaktyki lub leczenia.

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A DOSTĘP DO LECZENIA
• poprawiają nasze zrozumienie dysproporcji dotyczących raka piersi oraz opiekę zdrowotną w Afryce
• budują infrastrukturę poprawiającą dostęp do opieki zdrowotnej i wiążą się z prowadzeniem badań klinicznych w Afryce Zachodniej
• określają przeszkody na drodze do wczesnego podjęcia leczenia choroby wśród mniejszości i innych pokrzywdzonych grup społecznych w celu poprawienia ich dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej.

STYL ŻYCIA I PROFILAKTYKA 
• ulepszają sposoby oceny ryzyka zachorowania młodych dziewcząt z rodzin, w których chorowano na raka piersi
• koncentrują się na opracowywaniu spersonalizowanych diet ograniczających ryzyko wystąpienia i nawrotu raka piersi
• analizują wpływ stylu życia prowadzonego w okresie pokwitania na ryzyko zachorowania na raka piersi w przyszłości.

PRZERZUTY
• korzystają z markerów krwi i tkanek w identyfikacji nowotworów z dużym ryzykiem nawrotu
• poszukują metod redukowania odporności na celowane leczenie raka piersi w zaawansowanym stadium
• określają strategie poprawy metod leczenia pacjentek z przerzutami.

ŻYCIE PO RAKU/JAKOŚĆ ŻYCIA
• poprawiają komunikację pomiędzy lekarzami a ich pacjentkami dotyczącą badań genetycznych
• poprawiają zrozumienie długotrwałych skutków zdiagnozowania raka piersi oraz terapii mających na celu polepszenie jakości życia kobiet, które pokonały nowotwór
• poprawiają zrozumienie roli stresu wywołanego diagnozą na wyniki badań pacjentek oraz jakość ich życia.

KAMPANIA NA RZECZ WALKI Z RAKIEM PIERSI ESTÉE LAUDER COMPANIES z dumą wspiera w latach 2019–2020 badaczy BCRF w ich staraniach w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi. Te badania skupiają się na oferowaniu pacjentom lepszych metod leczenia i opracowywaniu nowych leków oraz łączeniu terapii.

#czaspokonaćrakapiersi
PRODUKTY Z RÓŻOWĄ WSTĄŻKĄ


ESTEE LAUDER COMPANIES W POLSCE –
 PAŹDZIERNIK 2020

Polski oddział Estée Lauder Companies co roku, od samego początku istnienia firmy w Polsce, realizuje Kampanię na Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Kampania ma wymiar edukacyjny, naukowy i finansowy, dzięki którym na całym świecie szerzymy świadomość o raku piersi oraz zbieramy fundusze na naukowe badania medyczne. Dzięki wsparciu Partnerów i poczuciu, że misja szerzenia świadomości o raku piersi, zainicjowana przez Evelyn Lauder powinna dotrzeć do jak najszerszego grona osób, Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi co roku ma coraz większy zasięg, a do grona Ambasadorów i Partnerów inicjatywy włączają się ludzie, firmy i instytucje z różnych branż i środowisk.

Estée Lauder Companies oraz niektórzy Partnerzy oferujący limitowane edycje swoich produktów z Różową Wstążką, przekażą fundusze na wsparcie kontynuacji badań nad rakiem piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1, prowadzonych pod kierownictwem profesora Jana Lubińskiego, założyciela i kierownika Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi The Estée Lauder Companies w Polsce składa się z kilku obszarów działań, bardzo silnie ze sobą związanych. Realizowane są one dzięki różnego rodzaju Partnerstwom i aktywnościom.

Firma Estée Lauder Poland Sp. z o.o., organizator Kampanii na rzecz walki z Rakiem Piersi co roku przekazuje od 20% do 50% sprzedaży wybranych produktów na badania nad zastosowaniem cisplatyny w chemioterapii u kobiet będących nosicielami mutacji w genie BRCA1 prowadzone przez Mie˛dzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Wyniki zeszłorocznych badań podsumował Prof. Jan Lubiński:

„W minionym roku kontynuowaliśmy aktywnie prace w ramach programu leczenia kobiet z rakiem piersi i mutacjami BRCA1/BRCA2 za pomocą cis-platyny. Do chwili obecnej łącznie w programie leczonych było 215 pacjentek. By zwiększyć odsetek kompletnych remisji patologicznych w roku 2019 uruchomiono nowy, zmodyfikowany program leczenia cis-platyną raków BRCA-zależnych. W programie tym wykonywane jest badanie wrażliwości na leczenie przy pomocy panelu markerów, w tym markerów leczenia inhibitorami receptorów androgenowych oraz markerów wrażliwości na immunoterapię. Do badania włączamy pacjentki z nowotworami, które są leczone cis-platyną nie tylko przed – ale i pooperacjnie. Ponadto do badań włączani są pacjenci z mutacjami BRCA1/BRCA2 i różnymi lokalizacjami nowotworów pozasutkowych, np. z rakami żołądka, jelita grubego, trzustki, wątroby itd. W przypadkach, w których nie jest obserwowana całkowita, a jedynie częściowa remisja guza, resztki utkania raka po leczeniu są poddawane szczegółowej analizie molekularnej co umożliwia bardziej precyzyjną personalizację leczenia.” 

PARTNERZY HANDLOWI
Od wielu lat Partnerami handlowymi Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi są nasi najważniejsi partnerzy detaliczni, czyli perfumerie Douglas oraz Sephora. Jak co roku w październiku 2020 roku, perfumerie te będą wspierać Kampanię poprzez sprzedaż limitowanych edycji produktów wiodących na polskim rynku marek kosmetycznych Estée Lauder, Clinique, La Mer, Bobbi Brown, oraz GLAMGLOW®. 20% ceny sprzedaży produktów Estee Lauder, Clinique i GLAMGLOW® oraz 50% ceny sprzedaży produktów La Mer i Bobbi Brown firma Estée Lauder (Poland) przeznaczy na wsparcie badań nad rakiem piersi. Nieodłącznym elementem Kampanii są różowe wstążeczki (wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu) jako symbol zdrowych piersi. Wstążeczki te będą rozdawanie od 1 października 2019 r. we wszystkich Perfumeriach Douglas, Perfumeriach Sephora oraz salonach firmowych Estée Lauder, Clinique i Bobbi Brown.

LISTA PARTNERÓW KAMPANII (alfabetycznie): Elixa, Juicy Jar, Medicover, Polskie Linie Lotnicze LOT, Pranamat ECO, Spadiora, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

W Polsce w 2020 roku pięć marek kosmetycznych Estée Lauder Companies wspiera naszą misję uwolnienia świata od raka piersi i pozyskuje fundusze na rzecz badań nad rakiem piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1, prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ WSTĄŻKA. TO SYMBOL WSPÓLNEJ WALKI.

Estee Lauder Companies w Polsce po raz kolejny angażuję się w walkę z rakiem piersi. Zatem jeśli macie ochotę wspomóc Kampanię na rzecz Walki z Rakiem Piersi szukajcie produktów oznaczonych Różową Wstążką. Ewentualnie poprzez stronę www.elcompanies.com można również przekazać pieniężną dotację.

Dziewczyny badamy się i pomagamy innym!

@esteelaudercompanies #TimeToEndBreastCancer #CzasPokonaćRakaPiersi


tekst i zdjęcia -pochodzą z materiałów prasowych Estee Lauder oraz strony internetowej www.elcompanies.com