Polityka prywatności i plików cookies 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://www.mojalepszawersja.pl/ przez Agnieszkę Bujnowską.

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1/
Administrator – Agnieszka Bujnowska
2/
Strona internetowa – strona internetowy dostępna pod adresem https://www.mojalepszawersja.pl/
3/
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

§ 2
Dane osobowe:
1/
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zapisu na newsletter, dodanie komentarza, wysłanie maila.
2/
Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
3/
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter.
4/
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5/
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 6/ W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila:         mojalepszawersja@gmail.com

7/
Użytkownikowi przysługują prawa do:
a -
wglądu do swoich danych osobowych,
b -
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.
8/
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawcy (google), Disqusowi (komentarze blogowe).
9/ Użytkownik Bloga (każdy podmiot przebywający na Blogu i korzystający z niego) pozostaje anonimowy, dopóki sam nie zadecyduje się ujawnić i/lub podać swoje dane (nazwa, podpis, adres e-mail) przez dodanie komentarza.

§ 3
Komentarze
1/ Treść dodanego komentarza i podpis będą widoczne dla pozostałych użytkowników Bloga. Umieszczony adres e-mail pozostaje niewidoczny i nie jest publikowany. Zintegrowany system komentarzy Disqus daje możliwość komentowania posiadaczom konta bez konieczności logowania.
2/ Administrator Bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawianych na stronie i jednocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy mających charakter spamu, obraźliwych, itp.
3/ Pisząc komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4/ Administrator Bloga wykorzystuje zintegrowany system Google Analytics w celach statystycznych. Google Analytics stosuje własne pliki cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji np. poszukiwanych treści i haseł po których Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają one doskonalić Blog oraz poruszaną na nim tematykę.
5/ W tych samych celach Administrator Bloga wykorzystuje statystyki dostarczane przez Facebook.

§ 4
Pliki cookies:
1/ Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies Disqusa, cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych, cookies narzędzia do powiadomień typu push,
2/ Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

3/ Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4/ Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5/ Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Bloga.

6/ Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu danej przeglądarki internetowej.

 
§ 5
Logi serwera:
1/ Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
2/ Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3/ Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4/ Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§ 6
Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:1/ piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2/ kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 7
Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:
Disqus – https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies