10/16/2019

Kampania Estee Lauder na rzecz Walki z Rakiem Piersi 2019 ZJEDNOCZENI W NADZIEI #CzasPokonaćRakaPiersi

„Rak piersi” – dwa krótkie słowa, których żadna z nas nie chciałaby usłyszeć. A jednak co 15 sekund gdzieś na świecie u jednej z nas diagnozowana jest ta straszna choroba. To właśnie dlatego od 1992 r. Estée Lauder Companies nie szczędzi wysiłków na ratowanie ludzkiego życia, jednocząc i inspirując ludzi z całego świata do walki o wyeliminowanie raka piersi z naszego życia – realizacji celu, który przyświeca naszej Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi.


Prawie każda z nas zna kogoś, kogo ta choroba dotknęła bezpośrednio lub pośrednio. Nowotwór piersi to najczęściej diagnozowany wśród kobiet na całym świecie rodzaj nowotworu, a zachorowalność wzrasta w szczególności w krajach rozwijających się, gdzie większość przypadków wykrywa się w późnych stadiach. Rak piersi zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej występujących nowotworów i wywiera wpływ na życie wielkiej rzeszy osób, bez względu na wiek, płeć, rasę, przynależność etniczną, status społeczno-ekonomiczny czy styl życia. Choroba ta dotyka również mężczyzn, wśród których ryzyko zachorowania wynosi ok. 1 do 833.
I choć statystyki nie przestają nas martwić, możemy razem dać im odpór i zjednoczyć się na całym świecie w nadziei i wokół wspólnego celu – #CzasPokonaćRakaPiersi.W PRZYPADKU RAKA PIERSI LICZY SIĘ  KAŻDA SEKUNDA Znalezienie lekarstwa na raka piersi i wspieranie badań prowadzonych w tym celu oraz wsparcie dla wszystkich tych, którzy borykają się z chorobą muszą pozostać priorytetem dla nas wszystkich. Od 1992 r., kiedy to Evelyn H. Lauder stworzyła różową wstążkę i zapoczątkowała Kampanię na rzecz Walki z Rakiem Piersi, staliśmy się liderem światowego ruchu na rzecz walki z chorobą. Już od 27 lat zachęcamy innych do działania, finansując najważniejsze badania przybliżające nas do wynalezienia lekarstwa i budując na świecie świadomość i wiedzę na temat choroby za pośrednictwem naszych pracowników i marek.
Kampania stanowi doskonały wyraz naszej tożsamości jako firmy, zaangażowania naszych pracowników, wyznawanych przez nas wartości oraz pozytywnego wpływu, jaki możemy wywrzeć na całym świecie dzięki podejmowanym przez nas wysiłkom i staraniom.

 „ Chciałabym móc ratować ludzkie życie.” Evelyn H. Lauder

SYMBOL NADZIEI W tym roku symbolem Kampanii jest 15 różowych wstążek dla zwrócenia uwagi na przerażające dane statystyczne – co 15 sekund gdzieś na świecie u którejś z kobiet diagnozowany jest rak piersi. Za każdą wstążką stoi pielęgniarka, pacjentka, jej bliscy, lekarz, rzecznik, dziecko, przyjaciele, badacze, opiekunowie. I choć każda różowa wstążka zasmuca, bo wiąże się z chorobą, pozostajemy zjednoczeni i zmotywowani w walce o wynalezienie lekarstwa.
Od czasu zapoczątkowania kampanii dokonano niemałych postępów i jesteśmy dumni, że udało nam się skupić mieszkańców całego świata wokół wspólnego celu – wyeliminowania raka piersi z naszego życia. Nie przestajemy przekuwać naszej nadziei na wywierające globalny wpływ pozytywne działania:


Poprzez zbieranie funduszy i wspólne działania  na rzecz wynalezienia lekarstwa możemy razem sprawić,  by jak najszybciej nadszedł czas, w którym pokonamy raka piersi #CzasPokonaćRakaPiersi.
Działania naukowców BCRF  ratujące życie - Spośród 79 mln USD zebranych w ramach Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi 65 mln USD zostało przeznaczonych na stypendia (granty) badawcze za pośrednictwem Fundacji Badań nad Rakiem Piersi (BCRF). Założona w 1993 r. przez Evelyn H. Lauder Fundacja jest najwyżej klasyfikowaną organizacją nonprofit zwalczającą raka piersi w Stanach Zjednoczonych, a jej celem jest wspieranie najbardziej obiecujących badań nad rakiem piersi prowadzonych przez naukowców z całego świata. Od 1993 r. wspierani przez BCRF badacze przyczyniają się w znaczącym stopniu do każdego większego przełomu w obszarze profilaktyki, diagnozowania, leczenia raka piersi oraz monitorowania zdrowia osób, które go pokonały.


BADANIA W AKCJI Fundusze zebrane w ramach Kampanii przeznaczane są na granty badawcze:
POSZUKIWANIE I OPRACOWYWANIE FORMUŁY LEKARSTWA • prowadzą do rozwoju nowych strategii w celu polepszenia reagowania na immunoterapie
• wiążą się z opracowywaniem nowatorskich, łączonych metod leczenia wyjątkowo agresywnych odmian raka piersi
• identyfikują biomarkery i opracowują wyspecjalizowane metody leczenia dostosowane do potrzeb poszczególnych pacjentek
BIOLOGIA NOWOTWORU
• analizują procesy nowotworowe w celu identyfikacji i lepszego rozumienia krajobrazu genetycznego rzadkich lub wyjątkowo agresywnych rodzajów raka
• badają interakcje zachodzące w mikrośrodowisku pomiędzy komórkami rakowymi i zdrowymi na potrzeby opracowania nowatorskich strategii profilaktyki lub leczenia
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A DOSTĘP DO LECZENIA
• poprawiają nasze zrozumienie dysproporcji dotyczących raka piersi oraz opiekę zdrowotną w Afryce
• budują infrastrukturę poprawiającą dostęp do opieki zdrowotnej i wiążą się z prowadzeniem badań klinicznych w Afryce Zachodniej
• określają przeszkody na drodze do wczesnego podjęcia leczenia choroby wśród mniejszości i innych pokrzywdzonych grup społecznych w celu poprawienia ich dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej
STYL ŻYCIA I PROFILAKTYKA
• ulepszają sposoby oceny ryzyka zachorowania młodych dziewcząt z rodzin, w których chorowano na raka piersi
• koncentrują się na opracowywaniu spersonalizowanych diet odchudzających ograniczających ryzyko wystąpienia i nawrotu raka piersi
• analizują wpływ stylu życia prowadzonego w okresie pokwitania na ryzyko zachorowania na raka piersi w przyszłości
PRZERZUTY
• korzystają z markerów krwi i tkanek w identyfikacji nowotworów z dużym ryzykiem nawrotu
• poszukują metod redukowania odporności na celowane leczenie raka piersi w zaawansowanym stadium
• określają strategie poprawy metod leczenia pacjentek z przerzutami
ŻYCIE PO RAKU/JAKOŚĆ ŻYCIA
• poprawiają komunikację pomiędzy lekarzami a ich pacjentkami dotyczącą badań genetycznych
• poprawiają zrozumienie długotrwałych skutków zdiagnozowania raka piersi oraz terapii mających na celu polepszenie jakości życia kobiet, które pokonały nowotwór
• poprawiają zrozumienie roli stresu wywołanego diagnozą na wyniki badań pacjentek oraz jakość ich życia.


Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi Estée Lauder Companies  z dumą wspiera w latach 2018-2019 następujących badaczy BCRF  w ich staraniach w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi. Jedną z wielu badaczy jest DR N. MED. KAREN ANDERSON Jej badania ukierunkowane na immunoterapię z wykorzystaniem nowej klasy leków zwanych inhibitorami kontrolnymi przyniosła efekty w podzbiorze pacjentek z guzami litymi, w tym nowotworami piersi potrójnie negatywnymi (TNBC). Jednakże, u większości pacjentek z TNBC jest ona nieskuteczna. Szczepionki nowotworowe mogą zwiększyć odporność przeciw guzom oraz są w stanie polepszyć skuteczność tych leków. DR N. MED. BADANIA KAREN ANDERSON, profesor nadzwyczajnej z Biodesign Institute na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie oraz jej zespołu skupiają się na identyfikacji docelowych białek, na potrzeby stworzenia szczepionek nowotworowych, a ich dalekosiężnym celem jest dostarczenie szczepionek, które zredukują ryzyko ponownego wystąpienia nowotworu piersi po operacji. Badania dr Anderson są przełomowe jeśli chodzi o opracowanie szczepionek, które mogą ulepszyć reagowanie na inhibitory kontrolne w przypadku nowotworów piersi potrójnie negatywnych oraz innych rodzajów raka piersi.
Ich badania sa˛ możliwe dzięki: The Estée Lauder Companies’ North America Manufacturing & Distribution and Global Research & Development Awards.


Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi Estée Lauder Companies  z dumą wspiera w latach 2018-2019 następujących badaczy BCRF w ich staraniach w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi. Chodzi między innymi o:
WYNALEZIENIE I OPRACOWYWANIE LEKÓW Powyższe badania skupiają się na oferowaniu pacjentom lepszych metod leczenia, opracowywaniu nowych leków oraz łączeniu metod.
DYSPROPORCJE NA ŚWIECIE Niniejsze badania starają się usprawnić dostęp do opieki zdrowotnej dobrej jakości w zaniedbanych społecznościach w Afryce.
WCZESNĄ PROFILAKTYKĘ Badanie te skupiają się na podstawowej profilaktyce raka piersi.
PROFILAKTYKĘ NAWROTÓW Celem niniejszych badań jest określenie nowych strategii zapobiegających odporności na leki oraz ponownemu wystąpieniu nowotworu piersi, które mogłoby prowadzić do przerzutów.
PRZEŻYWALNOŚĆ Niniejsze badania skupiają się na kwestiach, którym muszą stawić czoło pacjentki u których zdiagnozowano raka piersi po diagnozie i w trakcie leczenia.GLOBALNY WPŁYW
Kampania Estée Lauder Companies’ (ELC) na Rzecz Walki z Rakiem z dumą wspiera  ponad 60 organizacji walczących z rakiem piersi na całym świecie, które wpisują się w misję  Kampanii mającą na celu finansowanie badań, edukacji i usług medycznych.  Osobiście bardzo podoba mi się jak prawie cały świat jednoczy się dla tej inicjatywy. Poniżej znajdziecie kilka niesamoiwtych przykladów.

Paryż Francja

Ponte Vecchio Florencja Włochy

ESTÉE LAUDER COMPANIES  W POLSCE – PAŹDZIERNIK 2019 Polski oddział Estée Lauder Companies co roku, od samego początku istnienia firmy w Polsce, realizuje Kampanię na Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Kampania ma wymiar edukacyjny, naukowy i finansowy, dzięki którym na całym świecie  szerzymy świadomość o raku piersi oraz zbieramy fundusze na naukowe badania medyczne. Dzięki wsparciu Partnerów i poczuciu, że misja szerzenia świadomości o raku piersi, zainicjowana przez Evelyn Lauder powinna dotrzeć do jak najszerszego grona osób,

Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi co roku ma coraz większy zasięg, a do grona Partnerów włączają się firmy i instytucje z różnych branż. Estée Lauder Companies oraz niektórzy Partnerzy oferujący limitowane edycje swoich produktów z Różową Wstążką, przekażą fundusze na wsparcie kontynuacji badań nad rakiem piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1, prowadzonych pod kierownictwem profesora Jana Lubińskiego, założyciela i kierownika Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi The Estée Lauder Companies w Polsce składa się z kilku obszarów działań, bardzo silnie ze sobą związanych. Realizowane są one dzięki różnego rodzaju Partnerstwom i aktywnościom. Firma Estée Lauder Poland Sp. z o.o., organizator Kampanii na rzecz walki z Rakiem Piersi przekaże kwotę 117000 (stu siedemnastu tysie˛cy) złotych zebraną podczas Kampanii w 2018 roku, na badania nad zastosowaniem cisplatyny w chemioterapii u kobiet będących nosicielami mutacji w genie BRCA1 prowadzone przez Mie˛dzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Wyniki zeszłorocznych badań podsumował Prof. Jan Lubiński: „W minionym roku kontynuowaliśmy aktywnie prace w ramach programu leczenia kobiet z rakiem piersi i mutacjami BRCA1/BRCA2 za pomocą cis-platyny. Do chwili obecnej łącznie w programie leczonych było 190 pacjentek. W 2018 roku ukazała się praca podsumowująca skuteczność cis-platyny w leczeniu chorych z mutacją BRCA1/BRCA2 – u około 70% pacjentek uzyskano kompletne cofnięcie się zmian (kompletną remisję patologiczną). Co niezwykłe – stwierdzono 97% szacowane -10letnie przeżycie. U około %30% pacjentek stwierdzono jedynie częściowe cofanie się guzów, co wiązało się z 65% przeżyciem -10letnim. W 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu leczenia cis-platyną w rozszerzonej formie (Komisja Bioetycza KB18/106/0012- ). Do badania włączyliśmy pacjentki z nowotworami, które są leczone cis-platyną nie tylko przed - ale i pooperacjnie. Ponadto do badań włączani są pacjenci z mutacjami BRCA1/BRCA2 i różnymi lokalizacjami nowotworów pozasutkowymi, np. z rakami żołądka, jelita grubego, trzustki, wątroby itd. W przypadkach, w których nie jest obserwowana całkowita, a jedynie częściowa remisja guza, resztki utkania raka po leczeniu są poddawane szczegółowej analizie molekularnej co do zmian w markerach opisanych jako związane z wrażliwością na chemioterapię.” Prof. Jan Lubiński Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Od wielu lat Partnerami handlowymi Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi są nasi najważniejsi partnerzy detaliczni, czyli perfumerie Douglas oraz Sephora. Jak co roku w październiku 2019 roku, perfumerie te będą wspierać Kampanię poprzez sprzedaż limitowanych edycji produktów wiodących na polskim rynku marek kosmetycznych Estée Lauder, Clinique, La Mer, Bobbi Brown, a także Origins oraz GLAMGLOW®.
20 % ceny sprzedaży tych produktów firma Estée Lauder (Poland) przeznaczy na wsparcie badań nad rakiem piersi.


Nieodłącznym elementem Kampanii są różowe wstążeczki (wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu) jako symbol zdrowych piersi. Wstążeczki te będą rozdawanie od 1 października 2019 r. we wszystkich Perfumeriach Douglas, Perfumeriach Sephora oraz salonach firmowych Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown i Origins. LISTA PARTNERÓW KAMPANII (alfabetycznie): Ania Kruk, Cardio Bunny, Jet Story, LAMY, Lourse Warszawa, Medicover, Millefiori Milano, Moleskine, Polskie Linie Lotnicze LOT, Qchnia Artystyczna, RISK Made in Warsaw, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Wittchen, Wood Wick oraz Yankee Candle. (W tekście wykorzystano materiały prasowe i zdjęcia Estee Lauder Companies).

#CzasPokonaćRakaPiersi